/files/3913/2134/0128/rappuset_nettiin_960x491.jpg
/files/7915/1136/9516/1-30.jpg
/files/1013/2134/0121/--HEINOLAN_AHVENANMAAREISSU_2007_2.jpg
/files/7913/2134/0150/slaidi6.jpg
/files/4915/1136/9431/1-1.jpg
/files/5213/2134/0133/slaidi1.jpg
/files/9213/2134/0164/Tm_IMG_0022.JPG
/files/6413/2134/0146/slaidi5.jpg
/files/5015/1136/9811/1-25.jpg
/files/4315/1136/9804/1-23.jpg

Toimintatavat

Perustehtävä Konstas on turvata nuorten fyysine ja psyykkine kehitys sekä koulunkäynti ja mahollistaa kasvu vastuulliseks ja itsenäiseks aikuiseksi. Kasvatusmenetelminämme tääl käytetää yhteisökasvatusta, elämyspedagogiikkaa, ART-menetelmää sekä tunnekasvatusta.

Yhteisökasvatuksen keskeisen periaatteena pidetää tärkeenä juttuna kasvattaa nuoren sosiaalist minäkuvaa porukassa. Elämyspedagogiikka sit sisältää luovuuden lisäksi seikkailukasvatuksen.

Konstas huolehitaa meijän perustarpeista ja saadaa tukee ja turvaa 24/7! Tääl saa kaiken mitä oikeeseen kotiin kuuluu, vaatteet, lekuripalvelut, harrastaa ja tottakai käydä kotonaki.

Tavoitteen Konstassa on et nuori löytää opiskelumotivaation ja saa peruskoulun paperit kouraansa. Sit ku jokainen on meist erilainen ni kehitetää meijän omaa identiteettiä positiivisen kannustamisen kautta. Sitä kautta me kasvetaa isoiks ja aikuisiks itsenäisik ja saadaa oma elämä hallintaa.

ART-Menetelmä

Tää Aggression Replacement Training® (ART) on menetelmä, jonka avul voidaa opettaa aggressiivisesti tai vetäytyvästi käyttäytyville nuorille valmiuksii semmosee rakentavaa vuorovaikutuksee muitten kans. Konstan molemmis toimipisteis täst toiminnasta vastaa työparit, jotka on käyny Suomen ART ry:n opissa opiskelemas kyseistä asiaa.

Täs menetelmäs tähdätää sosiaalisee hyväksytyn käytöksen vahvistumisee erilaiste harjoitusten kautta. Tavoitteen täs on se et nuori kehittyy moraalises ajattelus, oppii parempaa itsehillintää ja uusii sosiaalisii taitoja tullaksee toimee kaikkien kans jokapäiväses elämäs. ART:n lähtökohtana on ajatus siit et sosiaalises yhteisössä hyväks katsottua käyttäytymist voidaan opettaa ja sitä myös oppia.

Lisätietoa janoaville: klikkaa itses