/files/3913/2134/0128/rappuset_nettiin_960x491.jpg
/files/7915/1136/9516/1-30.jpg
/files/1013/2134/0121/--HEINOLAN_AHVENANMAAREISSU_2007_2.jpg
/files/7913/2134/0150/slaidi6.jpg
/files/4915/1136/9431/1-1.jpg
/files/5213/2134/0133/slaidi1.jpg
/files/9213/2134/0164/Tm_IMG_0022.JPG
/files/6413/2134/0146/slaidi5.jpg
/files/5015/1136/9811/1-25.jpg
/files/4315/1136/9804/1-23.jpg

JET- koulutus

Konstan Koti ja Koulu Oy:n johtoryhmässä on viime vuosina kiinnitetty huomiota yhteen erittäin tärkeään asiaan, johtajuuteen. Sitä on ryhdytty tietoisesti kehittämään ja tehty päätös, että kaikki esimiehet JET- koulutetaan.

Mitä tuo JET oikein tarkoittaa? Se on lyhenne johtamisen erikoisammattitutkinnosta. Koulutuksen tavoitteena on kehittyä esimiehenä ja suorittaa halutessaan näyttötutkinto. Näyttöjä annetaan oman ammatillisen osaamisen kautta, käytännön työtä tekemällä. Tutkinto koostuu pakollisesta osuudesta (johtajana toimiminen) ja valinnaisesta tutkinnon osasta (asiakkuuksien johtaminen, henkilöstön johtaminen, tuotannon johtaminen tai verkostojen johtaminen).

Aloitimme näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen 21.11.2016 yhdessä silloisen toiminnanjohtajan, nykyisen palvelujohtajan Tammisen Kimmon kanssa Koulutuskeskus Salpauksessa Lahdessa.   Olemme nyt päässeet koulutuksen puoliväliin ja saaneet mielestäni reppuumme entistä enemmän ajatuksia, näkökulmia ja vahvistuksia aiemmin opituille asioille sekä omaan esimiestyöhömme.

Mitä on repussa tässä vaiheessa koulutusta? Itselläni ainakin on suuri määrä kerrattua ja jo aiemmin opittua tietoa, joita pystyn entisestään muovaamaan ja jalostamaan tämä hetken työssäni.                 Olen saanut useaan kertaan todeta koulutuksen aikana, että kyllä meillä ”Konstassa” on asiat aika hyvällä mallilla, jos silmäilemme asioita arvojen, prosessien, strategioiden, visioiden tai vaikkapa esimiestyön kehittämisen kautta. Meillä on luotu selkeät arvot, pohdittu yhdessä henkilökunnan kanssa yhteinen päämäärä, visio työllemme ja niitä viemme matkassa mukanamme kaiken aikaan. Olemme löytäneet ne strategiset linjaukset, jotka ovat tärkeitä hoito- ja kasvatustyössämme (päihde- ja mielenterveys sekä perhetyön osa- alueet).

Olemme johtoryhmässä kääntäneet katseet tähän päivään. Olemme todenneet, että ylhäältä johdettu ja valmiiksi pureskeltu johtaminen ei kanna pitkälle. Haluamme antaa arvokkaille ja tärkeille ihmisille, työntekijöillemme vastuuta kehittyä työssään. Haastamme heitä kouluttautumaan, saamaan uusia työkaluja haasteelliseen ja voimia vaativaan työhön. Sparraamme toinen toisiamme, niin esimiestasolla kuin suhteessa työntekijöihinkin.

Itse olen erittäin tyytyväinen saadessani säännöllisesti palautetta työntekijöiltä esimiestyöstäni (esimieskyselyjen kautta). Koen etten ole koskaan oppinut riittävästi ja saan paljon tukea omaan toimintaani henkilökunnalta. Olen toiminut yli kymmenen vuotta niin oman toimipisteen esimiehenä kuin toisen toimipisteen päivystävänä esimiehenä. Saanut oppia monia asioita kantapään kautta. Tehnyt paljon päätöksiä ja aina ne ei ole ollut parhaita ratkaisuja.

Koen, että ohjaajan roolista ”nouseminen” esimieheksi omille kollegoilleni ei ole ollut helppo tie. Ja toisinaan on ollut todella yksinäinen olo ja tunne, etten kuulu enää heidän joukkoon. Asiat on vuosien saatossa kuitenkin muuttunut ja nykyisen koulutukseni kautta olen ymmärtänyt, ettei tuo oma ”kipuiluni” ole mitenkään vierasta opiskelutovereillenikaan. Näen, että on todella tärkeää saada yhteys henkilökunnan kanssa ja kaikille yhteisöllisyyden nimissä hyvä ilmapiiri.

Mielestäni esimiehen on erittäin tärkeää saada kuntoon luottamus, avoimuus ja tasavertaisuus suhteessa henkilökuntaan. Kaikilla tulee olla tunne, että heistä välitetään, heidän työtään arvostetaan ja heistä pidetään hyvää huolta. Vain tätä kautta pystymme hoitamaan työyhteisönä hyvin, meille sijoitettuja nuoria ja heidän perheitään. Katsonkin, että meillä on hyvä suunta vuorovaikutteiseen johtamiskulttuuriin.

Tällä hetkellä oma kehittymisajatukseni esimiehenä on; KUUNTELE, KANNUSTA JA KULJE RINNALLA! Näillä sanoilla tahdon tuoda esiin sen, miten olen ajatuksiani muokannut koulutuksen aikana ja mitkä koen tällä hetkellä tärkeiksi omassa johtajuustyössäni. Työntekijät odottavat minulta enemmän arjen keskellä saatua palautetta työstään, joten olen ottanut itselleni sen vuoksi kehittymiskohteeksi palautteenantamisen. Eihän kukaan ole koskaan valmis johtaja, ennen kuin saa ympärilleen hyvät tyypit; työntekijät J

-Kikka-