/files/3913/2134/0128/rappuset_nettiin_960x491.jpg
/files/7915/1136/9516/1-30.jpg
/files/1013/2134/0121/--HEINOLAN_AHVENANMAAREISSU_2007_2.jpg
/files/7913/2134/0150/slaidi6.jpg
/files/4915/1136/9431/1-1.jpg
/files/5213/2134/0133/slaidi1.jpg
/files/9213/2134/0164/Tm_IMG_0022.JPG
/files/6413/2134/0146/slaidi5.jpg
/files/5015/1136/9811/1-25.jpg
/files/4315/1136/9804/1-23.jpg

Konstan päihde- ja mielenterveystyöskentely

Meille lapsen kokonaisvaltainen hoitaminen on tärkeää, siksi olemme kehittäneet toimintaamme vastaamaan paremmin lasten tarpeisiin.

Olemme kehittäneet Konstassa ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyöskentelyä. Tuemme nuorta päihteettömyydessä tai päihteistä eroon pääsemisessä. Katkopaikka emme kuitenkaan ole, joten emme pysty hoitamaan vaikeasti päihdeongelmaisia lapsia. Mielenterveystyöskentely on tärkeässä roolissa nuoren tukemisessa. Päihde- ja mielenterveystyöskentelyä toteuttaa kouluttautuneet ohjaajat yhteistyössä koko henkilöstön kanssa.

PÄIHDETYÖ

Päihdetyöskentelyyn kuuluu sijoituksen alkuvaiheessa päihdekartoitus, minkä perusteella tehdään arvio jatkotyöskentelyn tarpeesta. Nuorelle tarjotaan mahdollisuus yksilötapaamisiin päihdeohjaajan kanssa, jos tarve nähdään. Tapaamiset ovat säännöllisiä ja tavoitteellisia. Työskentely perustuu vapaaehtoisuuteen ja sitoutumiseen, jotta tuloksia pystytään saada aikaiseksi. Menetelminä käytetään keskustelua ja kartoitusta ja erilaisia lomakkeita.

Ennaltaehkäisevänä työskentelynä toteutetaan lukuvuosittain päihdekasvatustunteja koululla. Päihdeohjaajan tehtäviin kuuluu myös pitää ohjauspäivä muille ohjaajille päihteistä, jotta koko henkilökunta pysyy ajantasalla päihdeasioista. Päihdeohjaaja voi osallistua myös perhetyöntapaamisiin niissä perheissä, joissa on päihdeongelmaa.

MIELENTERVEYSTYÖ

Konstan mielenterveysohjaaja kartoittaa nuoren psyykkistä tilaa mm. masennus- ja mieliala-testeillä. Nuorella on mahdollisuus säännöllisiin yksilötapaamisiin, mikäli tarvetta tapaamisille esiintyy kartoituksien perusteella. Omaohjaajat tai nuori itse voi pyytää tapaamisia mielenterveysohjaajan kanssa. Työmenetelmiä ovat mm. keskusteluun pohjautuvat lomakkeet, sekä erilaiset toiminnalliset menetelmät. Tavoitteena on motivoida lasta hoitosuhdetyöskentelyyn terveydenhoidon puolelle, jos työskentelylle nähdään tarvetta.

  • Päihdekartoitus- ja seuranta
  • Mielenterveyskartoitukset
  • Tavoitteelliset päihdetapaamiset
  • Päihdekasvatustunnit
  • Tavoitteelliset mielenterveystapaamiset
  • Yhteenvetoa tapaamisista kuukausiraporttien mukana vanhemmille ja sosiaalityöntekijälle


YHTEISTYÖ

Mielenterveys- ja päihdeohjaajat kehittävät yhdessä ohjaajien kanssa työskentelyä lasten tarpeiden mukaan. Tavoitteenamme on hoitaa meille sijoitettuja lapsia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Päihde- ja mielenterveysohjaajat ovat tiiviissä yhteistyössä omaohjaajien kanssa.