/files/3913/2134/0128/rappuset_nettiin_960x491.jpg
/files/7915/1136/9516/1-30.jpg
/files/1013/2134/0121/--HEINOLAN_AHVENANMAAREISSU_2007_2.jpg
/files/7913/2134/0150/slaidi6.jpg
/files/4915/1136/9431/1-1.jpg
/files/5213/2134/0133/slaidi1.jpg
/files/9213/2134/0164/Tm_IMG_0022.JPG
/files/6413/2134/0146/slaidi5.jpg
/files/5015/1136/9811/1-25.jpg
/files/4315/1136/9804/1-23.jpg

Lapsuuden tulevaisuudesta 100-vuotiaassa Suomessa

Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2017 Konstan Koti ja Koulu Oy oli mukana Hämeenlinnassa juhlaseminaarissa, jonka järjestivät Itsenäisen Suomen lastensäätiö (ITLA) ja Lastensuojelun keskusliitto ja Hämeenlinnan kaupunki. Konstan Koti ja Koulu Oy:n edustajana toimi palvelujohtaja Kimmo Tamminen.

Olimme yhdessä keskustelemassa ja pohtimassa sitä, jatkuuko suomalaisen lapsuuden hyvinvointitarina? Mitä pitäisi jatkossa tapahtua, jotta suomalainen yhteiskunta tuottaisi enemmän hyvinvointia? Kansainvälisesti katsottuna ja mitattuna suomalaiset lapset voivat pääsääntöisesti hyvin. Suomessa on kuitenkin edelleen perheitä, jotka tarvitsevat apua ja tukea arjessa. Perheiden monimuotoisuus sekä tarpeiden monimuotoisuus asettaa haasteita palvelujärjestelmälle.  Perheiden avun oikea-aikaisuutta ja tilanteiden ennalta ehkäisy ovat jatkossa tärkeässä roolissa palvelujärjestelmän toimivuutta arvioitaessa. Kaikkea ei voida edelleenkään ennakoida, vaan on pystyttävä tarjoamaan jatkossa perheen ja asiakkaan tarpeista lähtevään korjaavaa ja riittävän tukevaa apua, jotta perheet ja lapset ja nuoret eivät koe jäävänsä yksin. Perheiden ja lasten osallisuutta heitä koskevassa päätöksen teossa tulee vahvistaa.

Paneelikeskusteluissa nousi selkeästi teemoiksi suomalaisen koulujärjestelmän toimivuus ja se, ettei opetuksesta ja kasvatuksesta eikä sosiaalihuollosta ja terveydenhoidosta tulisi jatkossa leikata. Näille toimialoille tulisi lisätä resursseja, jota voidaan perheen ja lapsen asioihin puuttua ennalta ehkäisevästi ja ajoissa. Jatkossa perheille olisi tärkeää, että mahdollisimman monet palvelut olivat tarjolla samasta pisteestä, jotta ihmisten ja perheiden luukulta toiselle juokseminen vähenisi ja palveluita tarjottaisiin kohdennetusti.

Palvelujärjestelmä ei voi jatkuvasti parantaa laatuaan ja toimia tehokkaammin, jos riittäviä resursseja, rahaa ja osaamista taata osaavalla johtamisella ja esimiestyöskentelyllä.  Keskusteluissa korostui yhteisöllisyys ja osallisuus, että palveluiden käyttäjäkokemusta ja asiantuntijuutta tulee jatkossa päätöksen teossa entistä enemmän ottaa huomioon ja lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan omiin ja itseä ympäröiviin asioihin ja ympäristöihin. Jatkossa päättäjien tulee tehdä entistä enemmän lapsivaikutusten arviointia päätöksen teossa. Päättäjien ja eri tahojen toimijoiden on oltava jatkossa valmiita kriittisesti arvioimaan omaa toimintaansa ja tehtävä toimintakulttuurissa uudelleen arviointia siitä, miten päätökset ottavat huomioon lapsen näkökulmaa ?

Iltapäivällä seminaariin osallistujat jakauduimme alaseminaareihin. Alaseminaareissa oli mielenkiintoista keskustelua ja alustuksia mm. lapsen kaltoin kohtelusta ja aikuisten lapsiin kohdistamasta fyysisestä ja henkisestä väkivallasta. Hyvään suuntaan ollaan asenne ja kasvatuskulttuuri tasolla menty useamman vuoden ajan. Kuitenkin vanhempien asenteisiin ja kasvatustapojen ja -kulttuurin muutoksella voidaan vaikuttaa jatkossa entistä paremmin siihen, ettei jatkossa kenenkään lapsen tarvitse kotona pelätä tai kokea henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Yksikin vanhempiaan tai aikuista pelkäävä lapsi on liikaa.

blogikuva20172F11lapsenoikeusseminaari.jpg

Iso kiitos Konstan Koti ja Koulu Oy:n puolesta järjestävälle taholle siitä, että saimme olla mukana !

 

Juhlaseminaariterveisin,

Tammisen Kimmo