/files/3913/2134/0128/rappuset_nettiin_960x491.jpg
/files/7915/1136/9516/1-30.jpg
/files/1013/2134/0121/--HEINOLAN_AHVENANMAAREISSU_2007_2.jpg
/files/7913/2134/0150/slaidi6.jpg
/files/4915/1136/9431/1-1.jpg
/files/5213/2134/0133/slaidi1.jpg
/files/9213/2134/0164/Tm_IMG_0022.JPG
/files/6413/2134/0146/slaidi5.jpg
/files/5015/1136/9811/1-25.jpg
/files/4315/1136/9804/1-23.jpg

Toiminnanjohtajan juhlapuhe 20-vuotiaalle Konstalle

Arvoisa Konsta-blogin lukija,

Itselläni on yhteistä taivalta noin 16 vuotta Konstan kanssa, sain tämän 4-vuotiaan uhmaikäisen lapsen hoidettavakseni vuonna 2000. Uhmaikäisen kasvukivut olivat alussa kovat. Ympärillä oli välittäviä aikuisia, joiden kanssa saimme uhmaiän kriisinhallintaan ja saimme kasvatettua pettymysten sietoa ja opimme uusia tapoja käsitellä ahdistusta. Erityisesti tästä alun kasvatuskumppanuudesta haluan kiittää kaikkia pitkäaikaisia työkavereita, jotka ovat rinnalla ja mukana kulkeneet.

Tämä sijaisvanhemmuuden harjoittelu vaatii tuekseen yhteisöhoidollista näkemystä ja sitä lähdettiin jo vuonna 2004 maistelemaan jolloin tämä sijaislapsi aloitti koulunkäynnin taipaleen. Erityistä tuulta se sai purjeisiin vasta vuonna 2012, jolloin kaikki hoito- ja kasvatushenkilöstö kävi läpi yhteisökasvatuksen täydennyskoulutuksen ja saimme pontta ja työkaluja tämän murrosikäisen nuoren kasvattamiseen.

Vuonna 2005 tämä sijaislapsi sai toisenkin kodin Heinolaan, josta ajan mittaan on tullut yhtä tärkeä paikka, kuin syntymäkodista. Sijaislapsi kun joutuu elämään kahden kodin säännöillä. Välillä on ollut haasteita sopeutua käytäntöihin ja maassa vallitseviin lakeihin, mutta kasvava lapsi on oppivainen ja kehityskelpoinen yksilö. Virheistä ihminen yleensä oppii, ainakin jos toistaa niitä useammin. Tärkeää on se, mitä tekee virheen jälkeen. Pystyykö yksilö tai yhteisö arvioimaan omaa toimintaansa vai ei? Jos jotain tekee oikein, niin siitäkin oppii. Varsinkin, jos tekemästään saa positiivista palautetta.

Vuosien varrella saadun palautteen perusteella tässä sijaislapsen kasvatus- hoito-, ja opetustyössä on koko yhteisö tehnyt oikean suuntaisia ratkaisuja ja yhteisö on ollut valmis sitoutumaan ja kehittämään omaa toimintaansa, koska tästä sijaislapsesta on kasvanut täysi-ikäinen jantteri. Tosin nuorilla aikuisilla on välillä oman elämänhallinnan kanssa haasteista ja niin sen kuuluu ollakin. Itsenäistyminen ja omaksi persoonaksi kasvaminen ei ole kivutonta ja helppoa, mutta välittävän yhteisön, sitoutuneiden ja motivoituneiden aikuisten avulla ja tuella se on ollut mahdollista.

Muuttoja ja muutoksia on kuulunut nuoren ja nuoren aikuisen elämänkaareen. Vuonna 2008 sijaislapsi muutti uuteen vastavalmistuneeseen kotiin Hollolaan. Tuosta kodista on tullut kiinteä satama ja turvapaikka maailmaa ihmettelevälle nuorelle.

Sijaislapsen elämään ennen nuorta aikuisuutta on kuulunut karikkoja ja tunteiden myllerrystä. Toisen sijaiskodin isän menettäminen ja perheen avio/yhtiöero ovat olleet merkityksellisiä kasvun paikkoja, joissa on punnittu kykyä käsitellä elämän haasteita ja vastoinkäymisiä sekä tuntea olevansa osa tätä suurta kaikkeutta. Toisaalta kriisit ovat avanneet ovia uusille ajatuksille ja tulevaisuudelle. Nämä elämän ja arjen vastoinkäymiset ovat koetelleet Konstan sijaisperheen yhteisöllisyyttä ja toinen toista tukien olemme päässeet eteenpäin. Konsta tekee paluuta tulevaisuuteen.

Sijaisperheen ulkopuolella yhteiskunnalliset muutokset ovat koetelleet sijaisperheen arkea. Vanhemmuudessa ja kasvattamisessa on aivan erilaisia haasteita kuin silloin kun Konstan sijaisperhe on aloittanut toimintansa vuonna 1996. Lakimuutokset ja SOTE-uudistukset ovat aiheuttaneet epävakautta perheen taloustilanteeseen, mutta laadukasta ja vaikuttavaa työtä tekemällä sekä toimintaa kehittämällä olemme saavuttaneet vankan sijan suomalaisessa lastensuojelussa. Kehittämisestä innostunut henkilöstö on innovoinut jälkihuoltoa, sijaishuollon aikana perheen kanssa tehtävää työskentelyä, lääkehoitoa, yhteisöhoitoa, elämyskasvatusta, ART-toimintaa, omauraa/työssä oppimista, opinto-ohjausta, palveluiden sisällön kehittämistä sekä markkinoinnin ja myynnin uudistamista. Hyvät esimiehet ovat selkeästi valinneet itseään viisaampia ja paremmin koulutettua henkilöstöä. Itsenäistyvä nuori on pohtinut omia arvojaan ja visiotaan sekä arvioinut omia tavoitteitaan sekä strategioitaan.  

Tulevaisuuden haasteena tällä jälkihuoltonuoren ikään päässeellä Konstalla tulee olemaan itsensä johtaminen, oman elämän hallinnan ja rahan käytön opettelu. Jatkokoulutuksella ja yhteiskuntaan integroitumalla Konsta varmistaa oman olemassaolon osana suomalaista lastensuojelua sekä hyvinvoinnin rakentamista.

Haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette olleet edes pienen osan mukana tämän sijaislapsen kehitys- ja kasvutarinaa. Tämän sijaislapsen hoitokulut toki voidaan ilmoittaa numeroina, mutta tämä kasvutarina on myös tarina kasvusta ja kehittymisestä ihmisenä ja yhteisönä.


Haluan näillä sanoilla toivottaa kaikille teille hyvää uutta vuotta 2017!


Toivottaen

toiminnanjohtaja

Kimmo Tamminen