/files/3913/2134/0128/rappuset_nettiin_960x491.jpg
/files/7915/1136/9516/1-30.jpg
/files/1013/2134/0121/--HEINOLAN_AHVENANMAAREISSU_2007_2.jpg
/files/7913/2134/0150/slaidi6.jpg
/files/4915/1136/9431/1-1.jpg
/files/5213/2134/0133/slaidi1.jpg
/files/9213/2134/0164/Tm_IMG_0022.JPG
/files/6413/2134/0146/slaidi5.jpg
/files/5015/1136/9811/1-25.jpg
/files/4315/1136/9804/1-23.jpg

ERITYISOSAAMINEN

Yhteisökasvatus ja -hoito

Arjen toiminta ja kasvatus perustuu Konstassa yhteisökasvatukseen. Toimintatapahtuu aikuisten johdolla ja ohjauksessa, vaikka asioita suunnitellaan ja päätetäänyhteisesti. Yhteisökasvatuksen tavoitteina on kasvattaa lapsen sosiaalistaminäkuvaa, saada lapsi osalliseksi yhteisöön sekä vaikuttamaan omaan ja yhteisön toimintaan.

Perhetyö

Sijoituksen aikaisen perhetyön ensisijainen tavoite on saada muutosta perheen tilanteeseen siten, että lapsen kotiutuminen voi olla mahdollista. Perhetyöohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä sijoitetun lapsen perheen, sosiaalityöntekijän sekä omaohjaajien kanssa. Perhetyö voi pitää sisällään perheen tilanteen arviointia sekä vanhempien että sisarusten tukemista. Perhetyön tarkempi sisältö ja tavoitteet luodaan aina yhdessä vanhempien ja sijoittavan kunnan kanssa. Perhetyön käynneistä tehdään koonti lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Perhetyön ensimmäinen tapaaminen toteutetaan mahdollisimman pian sijoituksen alkuvaiheessa, jotta saadaan alusta lähtien tiivis ja yhteistyöhenkinen lähestymistapa lapsen ja perheen asioiden hoitamisessa.


Päihde- ja mielenterveystyö

Päihde- ja mielenterveystyö pitää sisällään lapsen päihde- ja mielenterveyskartoituksen,jonka jälkeen arvioidaan yhdessä omaohjaajien ja sosiaalityöntekijänkanssa mahdollisesta säännöllisestä jatkotyöskentelystä päihde-/mielenterveysohjaajankanssa. Työskentelyn tarkoituksena on auttaa lasta havahtumaanomaan tilanteeseen tuen ja ohjauksen avulla. Arjessa työskentelyä hoitavatmyös muut ohjaajat. Tarvittaessa lapsi ohjataan päihde ja mielenterveyspalveluihin,esim. terapiaan.Art-ryhmätoiminta

Aggression Replacement Training® perustuu vihanhallinnan ja sosiaalisten taitojensekä moraalisen päättelyn opetteluun. Menetelmän tavoitteena on, että lapsi kehittyy moraalisessa ajattelussa, oppii parempaa itsehillintää ja uusia sosiaalisiataitoja tullakseen toimeen jokapäiväisessä elämässä.


Luonto- ja elämyskasvatus

Konstassa elämyspedagogiikka sisältää aktiivista leiritoimintaa ja erilaisia teemapäiviä. Tavoitteena on hakea elämyksiä luonnosta, liikunnasta ja yhdessäolosta.Leiritoiminta rytmittää vuodenkiertoa sekä opetus että kasvatus puolella.