/files/3913/2134/0128/rappuset_nettiin_960x491.jpg
/files/7915/1136/9516/1-30.jpg
/files/1013/2134/0121/--HEINOLAN_AHVENANMAAREISSU_2007_2.jpg
/files/7913/2134/0150/slaidi6.jpg
/files/4915/1136/9431/1-1.jpg
/files/5213/2134/0133/slaidi1.jpg
/files/9213/2134/0164/Tm_IMG_0022.JPG
/files/6413/2134/0146/slaidi5.jpg
/files/5015/1136/9811/1-25.jpg
/files/4315/1136/9804/1-23.jpg

Jälkihuolto ja tukihenkilöpalvelu

Sijaishuoltopalvelun lisäksi on mahdollista saada jälkihuoltoa ja/tai tukihenkilöpalvelua.Tukihenkilöpalveluita toteuttavat yksiköissä nimetyt työntekijät tarpeen mukaan.

Jälkihuollon tukihenkilöpalvelulla tuetaan nuorta itsenäistymisessä tai kotiutusvaiheessa. Nuorelle tehdään henkilökohtainen jälkihuoltosuunnitelma, johon kirjataan tavoitteet jälkihuollon tukihenkilöpalvelulle. Tavoitteiden toteutumistaseurataan jokaisen tapaamisen yhteydessä.

Nuorilla ja heidän vanhemmillaan on mahdollisuusympärivuorokautiseen puhelintukeen toimipisteissä. Tapaamiset hoidetaan sovitusti nuoren asuinpaikkakunnallatai muussa sovitussa paikassa. Tukihenkilöpalveluun kuuluu myös säännöllinenpuhelinkontakti nuoreen ja sovitusti hänen vanhempiin. Kuukausittaiset tapaamismäärät sovitaan yhdessä sosiaalityöntekijän ja nuoren kanssa asiakassuunnitelmaneuvottelussa.

Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on siirtyä askelittainkohti nuoren itsenäistä elämää ja vastuunottoa. Aluksi ohjaajan kanssa yhdessä tekemällä ja hiljalleen nuorta vastuuttamalla omien asioiden hoitoon.