/files/3913/2134/0128/rappuset_nettiin_960x491.jpg
/files/7915/1136/9516/1-30.jpg
/files/1013/2134/0121/--HEINOLAN_AHVENANMAAREISSU_2007_2.jpg
/files/7913/2134/0150/slaidi6.jpg
/files/4915/1136/9431/1-1.jpg
/files/5213/2134/0133/slaidi1.jpg
/files/9213/2134/0164/Tm_IMG_0022.JPG
/files/6413/2134/0146/slaidi5.jpg
/files/5015/1136/9811/1-25.jpg
/files/4315/1136/9804/1-23.jpg

Sijaishuolto ja avohuollon tukitoimet

Lapsi voi olla sijoitettuna kiireellisesti, avohuollon tukitoimena, huostaanotettunatai hallinto-oikeuden väliaikaismääräyksellä.

Moniammatillinen työryhmä huolehtii sijoituksen aikana lapsen hyvinvoinnista ja asiakassuunnitelman toteuttamisesta. Jokaiselle lapselle nimetään sijaishuollon ajaksi omaohjaaja, jonka tehtävänä on auttaa, tukea ja ohjata lasta arjenasioissa. Jokaiselle lapselle tehdään asiakassuunnitelman perusteella yksilöllinenkasvatus- ja hoitosuunnitelma. Luokkamuotoisen kotiopetuksen puolellatehdään lapsen, omaohjaajan sekä erityisluokanopettajan kanssa henkilökohtainenoppimissuunnitelma.

Asiakassuunnitelmaneuvottelussa asetettuja tavoitteita ja lapsen kokonaistilannetta seurataan tiiviisti. Lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä arvioidaan yhteistyössä lapsen, sosiaalityön ja lapsen vanhempien kanssa. Jokaiselle sijoitukselle asetetaan yksilölliset tavoitteet ja niiden toteutuessa tehdään suunnitelma kotiuttamisen tai itsenäistymisen tueksi.

  • Perhetyö

  • Päihde ja mielenteerveystyö

  • Koulunkäynti

  • Itsenäistyminen